Ottho Gerhard Heldringstichting
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

0488 - 471111   google-maps-icon.png  twitterbig.png  Stuur een bericht

Contact-onderlijn

 

24uurs-opname

van een risicovolle ontwikkeling naar een verantwoorde zelfredzaamheid

  

Hoe kan een opname voor langere duur voor U worden ingezet?

Een jongere aanmelden voor jeugdzorgplus?

 

Via een verzoek voor een machtiging, dat wordt ingediend door: 

1 - De gemeente

Waar de minderjarige zijn of haar woonplaats heeft.

2 - De raad van de Kinderbescherming

Indien er een kinderbeschermingsmaatregel is opgelegd.

3 - De officier van justitie

Indien er een maatregel er is opgelegd vanuit een strafrechtelijk kader. Bijvoorbeeld als behandeltraject na detentie.

4 - een gecertificeerde instelling, huisarts of specialist (kinderarts of kinderpsychiater)

kan op eigen gezag een machtiging aanvragen in overleg met de ouders van de minderjarige.

 

Een verzoek voor een machtiging moet samengaan met een verleningsbeslissing door de gemeente aan de kinderrechter. Bij een spoedmachtiging is dit niet vereist.

 

 

Een kinderrechter verleent een machtiging in de vorm van:

1 - een spoed machtiging gesloten Jeugdhulp

kan direct worden gegeven indien behandeling niet kan worden afgewacht zonder onmiddelijk en ernstig gevaar (acuut risico) voor de minderjarige. De duur van een spoedmachtiging is 2 weken.

2 - een voorwaardelijke machtiging gesloten Jeugdhulp

wordt gegeven wanneer bij aanvang duidelijk is dat de duur van de gesloten opname slechts beperkt hoeft te zijn (zes maanden). Het vervolgtraject wordt dan onder een doorlopende machtiging in een open setting, onder voorwaarden, voortgezet. Bijvoorbeeld: zes maanden 24-uurs behandeling die overgaat in een MST behandeling thuis, met een mogelijkheid tot een korte heropname in geval van nood (hoogrisico).

3 - een machtiging gesloten Jeugdhulp

wordt ingezet als een gesloten accommodatie voor langere duur noodzakelijk wordt geacht. Hoe gaat hier vooral om structureel kwetsbare minderjarigen, die vanuit hun kwetsbaarheid langdurend risico lopen in hun ontwikkeling.

 

Voor iedere machtiging is de instemming vereist van een onafhankelijke gedragswetenschapper.

 

Indien de kinderrechter een machtiging verstrekt, wordt de beschikking hiervan verzonden aan: de minderjarige, degene die het gezag over de minderjarige heeft, degene die de minderjarige verzorgt en opvoed, de verzoeker, de raadsman van de jeugdige.

Er komt een openbaar register waarin aangetekend wordt welke accommodaties zijn aangewezen voor gesloten jeugdhulp (24-uurs opname, gesloten onder machtiging).

blauwe lijn 920px

Meer weten over wachttijd voor intake en behandeling op basis van de zorgverzekeringswet? 

klikhier

 

Meer weten over 24-uurszorg en een overzicht van behandelingen en therapiën?

klikhier