Ottho Gerhard Heldringstichting
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

logo zorglijnERS

Zorglijn

Emotieregulatie stoornissen

 

Één multidisciplinaire zorglijn van specialistische spoedeisende hulp tot duurzame behandeling

voor psychiatrisch kwetsbare kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedragsproblemen.

 

 Een intensieve samenwerking

logo OGH     logo karakter

  

vinkje Opname en spoedhulp voor veiligheidsherstel

vinkje Crisiscontrole, de-escalatie en stabilisatie

vinkje Intensieve observatie en diagnostiek van psychiatrische symptomen met gedragsproblemen

vinkje Behandeling richting zelfmanagement in thuisbehandeling en/of vrijwillige vervolgzorg

vinkje Continuering van intensieve open behandeling voor 18+ binnen dezelfde zorglijn

 

 

De doelgroep 18+ is gericht op jongeren die, vanuit het bestaande JeugdzorgPlus-aanbod en verblijf bij de OG Heldringstichting, 18 jaar zijn geworden maar hun zorgtraject nog niet volledig hebben kunnen afmaken. Voor deze doelgroep wordt de mogelijkheid geboden om voor een beperkte duur van enkele maanden, op vrijwillige basis, op de OG Heldringstichting opgenomen te kunnen blijven. Dit biedt de mogelijkheid om ook voor deze jongeren een veilige uitstroom-voorziening te organiseren, na hun 18e levensjaar.

 

 

bekijkdefolder

 

 

blauwe lijn 920px

Wanneer crisiszorg en spoedhulp?

 Bij complexe noodsituaties en ernstig gevaar voor de gezondheid, fysieke en/of geestelijke veiligheid van de jeugdige zelf en/of voor anderen uit de directe omgeving.

 Wanneer de leefomgeving van de jongere onveilig is, vrijwillig toegankelijke zorg of thuis-interventie niet meer mogelijk is, en/of er geen bereidheid meer is om mee te werken aan zorgverlening.

 

(Ernstige) emotieregulatiestoornissen uiten zich in onder andere:

♦ Relaties: afstand - nabijheid / aantrekken - afstoten

♦ Emoties: forse stemmingswisselingen

♦ Identiteit: wissselend zelfbeeld

♦ Gedrag: automutilatie, suïcidepogingen, woede-uitbarstingen

 blauwe lijn 920px

 Via welke route loopt de zorglijn?

route zorglijn emotieregulatie

 

blauwe-lijn-920px 

Een geïntegreerde zorglijn

Een high intensive care (HIC, karakter) en intensive care (IC, Heldringstichting) die op elkaar aansluiten en voldoen aan de uitgangspunten van een Healing Environment (TNO, Bouw, 2013).

Intensive Care units en Extra Beschermende Kamer (EBK).

 

 Integratie van medische expertise (psychiatrie & medische dienst) en risico georiënteerde expertise (gedragstherapie & gezinsbehandeling).

Van kortdurende klinische opname (Karakter) tot intensieve stabilisatie, observatie

en behandeling binnen JeugdzorgPlus en/of vrijwillige behandeling (Heldringstichting).

 

 Continuïteit van het therapeutisch klimaat en de behandelsfeer.

Onnodige schade beperken door de-escalerend handelen

en inzet van een tijdige en kortdurende beschermende omgeving.

 

 Aansluiting en afstemming met de zorgketen en maatschappij, zodat veelvuldige wisseling van zorgverleners wordt beperkt.

 

 De mogelijkheid om op- en af te schalen binnen de gehele zorglijn.

blauwe-lijn-920px

Wachttijd voor intake en open behandeling (18+) op basis van de zorgverzekeringswet? 

klikhier

 

blauwe-lijn-920px

Inzage in het GGZ Kwaliteitsstatuut?

klikhier