Ottho Gerhard Heldringstichting
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
taakenvisie organisatie locatie bijonswerken geschiedenis publicaties anbi

0488 - 471111   google-maps-icon.png  twitterbig.png  Stuur een bericht

Contact-onderlijn

Geschiedenis

 

OG_Heldring.png

In het boek 'Reddende Liefde' van O.W. Dubois wordt het werk en de gehele geschiedenis van de Heldringstichtingen beschreven. Dit boek bestellen? klikhier

De geschiedenis van de Ottho Gerhard Heldringstichting (Heldringstichtingen) gaat terug tot 1847. In dit jaar stichtte de Hemmense predikant Ottho Gerhard Heldring (1804-1876) het asiel Steenbeek dat op 1 januari 1848 zijn poorten opende. Dit asiel was bedoeld als toevluchtsoord voor prostituees die hun oude leven de rug wilden toekeren en die hier de mogelijkheid van een tweejarige opleiding tot dienstbode werd geboden. Tevens werd veel aandacht besteed aan godsdienstige en algemene vorming. Rond dit moederhuis Steenbeek ontstond geleidelijk aan, tot ver in de 20e eeuw, een heel complex van grotere en kleinere huizen, allen gericht op opvang, opvoeding en onderwijs van kwetsbare en verwaarloosde meisjes en jonge vrouwen.

In de loop van de geschiedenis raakten de Heldringstichtingen en het dorp Zetten zo met elkaar verknoopt dat de aanduiding 'Zetten' geen verdere toelichting behoefde. In de tweede helft van de 19e eeuw ging Zetten groeien. De komst en de voortdurende uitbreiding van de Stichting gaf Zetten een enorme stimulans. Veel bevlogen medewerkers van elders kwamen in Zetten werken en dus ook wonen. De meisjes van de Heldringstichtingen kregen naast verzorging ook een opleiding. Er ontstonden scholen en er kwamen meer leraren in het dorp. Zo was er zonder de Heldringstichtingen geen Hendrik Pierson College geweest.

In de jaren eind '80 en begin '90 is er een uiterst zwarte periode geweest in de geschiedenis van de Heldringstichting. Een inmiddels landelijk bekende affaire van ernstig seksueel misbruik heeft toen gespeeld. Voor Slachtoffers van de toenmalige psychiater / directeur is dit onlangs weer actueel geworden met de Commissie Samson. De gesprekken met slachtoffers van toen, die naar aanleiding van de Commissie Samson zijn gevoerd, zijn voor de Heldringstichting van grote waarde voor het realiseren van een veilig klimaat in de huidige tijd. Al is de organisatie van nu een andere dan die van toen: de lessen zijn niet anders en blijven van immense waarde. De Heldringstichting is dankbaar voor de gesprekken die zij met slachtoffers mag voeren en werkt nu structureel samen met Slachtofferhulp Nederland. Klik hier voor meer informatie

geschiedenis_-_meisjes.pngOp de Vluchtheuvelkerk, het Groote Huys en het oude deel van het Centraal Bureau na zijn door oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog en als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen alle 'oude grote gebouwen' verdwenen. Deze gebouwen hebben plaats gemaakt voor verschillende moderne leefgroepen, een activiteitencentrum, een modern schoolgebouw, een grote sporthal en een uitbreiding van het Centraal Bureau. Het gehele complex is ruim opgezet en royaal voorzien van groen. Daardoor heeft het geheel een parkachtige uitstraling die zeker bijdraagt aan het welbevinden van de kinderen, jongeren en medewerkers. Ook voor ouders en familie is het terrein open en toegankelijk.

Zo is de Heldringstichting vandaag de dag gegroeid tot een specialistisch centrum voor kinderen en jongeren (meisjes én jongens) met ernstige gedragsstoornissen en complex trauma.