Ottho Gerhard Heldringstichting
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
taakenvisie organisatie locatie bijonswerken geschiedenis publicaties anbi

0488 - 471111   google-maps-icon.png  twitterbig.png  Stuur een bericht

Contact-onderlijn

Taak & visie 

Taakvragenlijst

De Heldringstichting is een particulier behandelcentrum ter observatie, diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en risicomanagement van kinderen, jongeren (en hun gezin) met een ernstig ontwikkelingsrisico. Kenmerkend is dat hun problemen in belangrijke mate worden veroorzaakt en in stand gehouden door trauma, hechtings- en identiteitsproblemen, welke zich uiten in ernstige gedragsstoornissen.

Het doel van de Heldringstichting is kinderen en jongeren volwaardig te laten participeren in de samenleving, ondanks een moeilijke start door een ernstig verstoorde ontwikkeling.

Visie

De Heldringstichting behandelt kinderen en jongeren vanaf 12 jaar (en hun gezinssysteem) die dusdanig zijn vastgelopen, dat een kinderrechter een machtiging tot behandeling in een setting voor gesloten jeugdzorg verstrekt, zodat zij zo snel mogelijk weer volwaardig en verantwoord deel kunnen nemen aan de samenleving:

  • door een verantwoorde behandelomgeving te realiseren, waarin veiligheid, normalisatie en pedagogische kernwaarden centraal staan, gericht op een optimale respons op interventie;
  • door een gezond werkklimaat te realiseren, met betrokken medewerkers, die met verantwoordelijkheid, veerkracht en professionaliteit pal voor de kinderen en jongeren staan, in nauwe samenwerking met de ouders en de plaatsende instanties;
  • door een behandelaanbod te ontwikkelen voor jongeren voor wie een machtiging gesloten jeugdzorg is afgegeven, passend in een sluitend Jeugdzorgplus traject en afgestemd op individuele problemen en omstandigheden, waarin ernstige ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische problemen een professioneel antwoord krijgen;
  • in een trauma geïnformeerde omgeving, waarin schadebeperking en een gewone ontwikkeling weer ruim baan krijgen;
  • in een traject in een volledige keten, zowel binnen het werkveld als daarbuiten, samen met netwerkpartners;
  • door een transfer naar de maatschappij van zelfredzame jongeren, met duidelijk zicht op hun mogelijkheden en beperkingen, en een helder en verantwoord toekomstperspectief.