Ottho Gerhard Heldringstichting
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

0488 - 471111   google-maps-icon.png  twitterbig.png  Stuur een bericht

Contact-onderlijn

Oud-bewoners

 

Tegenwoordig spreekt de Heldringstichting niet meer over oud-bewoners omdat de tijd van langdurig verblijf voor de meeste kinderen en jongeren ver achter ons ligt. Dit neemt niet weg dat er duizenden volwassenen op enig moment in hun jeugd voor langere duur bij de Heldringstichting hebben verbleven.

Het is begrijpelijk dat deze mensen hier later in hun leven op terug willen kijken. Voor hen is daarom het boek Reddende Liefde van O.W. Dubois beschikbaar, dat zij desgewenst kunnen bestellen of kunnen lezen als online versie. Voor een vrije inzage van het boek kunt u altijd bij de Heldringstichting terecht. Daarnaast ondersteunt een archivaris (Ed Janssen) de Heldringstichting bij het onderhouden van het archief. Elke maandagochtend is hij in het archief op de Heldringstichting aanwezig.

Voor meer informatie of een rondleiding door de geschiedenis van de Heldringstichting kunt u hem benaderen... contactformulier-klein

Doorgaans kijken oud-bewoners terug op een goede periode in een moeilijk bestaan, dat opname in de Heldringstichting noodzaakte. Omdat dit echter niet voor alle mensen geldt en er ook een bijzonder zwarte periode in de geschiedenis van de Heldringstichting is geweest, gaan wij daar hieronder op in.

Slachtoffers van misbruik in de zorg

Slachtoffers van seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of een pleeggezin is groot onrecht aangedaan. Instellingen, die zijn aangesloten bij Jeugdzorg Nederland, en de overheid erkennen het leed dat hen daarmee is aangedaan en nemen daarom hun verantwoordelijkheid. Zij bieden een pakket van hulp en steun aan.

De Heldringstichting kent een bepaalde periode (de jaren '70 & '80) van bijzonder ernstig misbruik in haar geschiedenis, met de zaak Finkensieper. Onder meer naar aanleiding van deze zwarte periode, heeft de Heldringstichting haar behandelbeleid en -klimaat al in de jaren '90 een geheel andere koers gegeven. Klik hier voor meer informatie.

Hieronder staan links naar de informatie over de financiële regelingen in het kader van slachtofferhulp. Vanaf 1 september 2013 kan hier een beroep op worden gedaan.

klikhier  ...voor een folder met algemene informatie.
klikhier ...voor een folder van slachtofferhulp Nederland.
klikhier  ...voor een folder over de financiële tegemoetkoming van het Schadefonds.

 

logo Schadefonds  logo-slachtofferhulp Nederland